อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

โต๊ะหมู่ กระจังทอง

โต๊ะหมู่ กระจังทอง

หมวดหมู่ : โต๊ะหมู่บูชา/ธรรมมาสถ์/ตู้พระไตรปิฎก

ราคา : -

รายละเอียด

มีขนาด 5x7  6x7

7x9 8x9