อำนาจสังฆภัณฑ์

จำหน่าย เครื่องบวช เครื่องกฐิน

โต๊ะหมู่บูชา ธรรมมาสถ์ เครื่องทองเหลือง

ฆ้อง ของใช้พิธีต่าง ๆ

www.sangkhapan.com

สินค้า

หมวดหมู่

- เครื่องเซรามิค (4)- เครื่องทองน้อย (3)- ประทีป (1)- ตู้บริจาค (3)- เชี่ยนหมาก (3)- เสื้อโปโล ขาว ดำ เหลือง ฟ้า (3)- กุมาร (4)- แมวกวัก (5)- บาตร (2)- พวงมาลัย (9)- ดอกไม้ผ้า (6)- มีดตัดลูกนิมิตร (1)- ตาลปัตรใบลานพ่นทองประดับกระจก (1)- เลี้ยงภัตตาหารเพล พระนิสิตประจำทุกเดือน (12)- หิ้งพระ ศาลจีน (2)- พระพุทธรูป (15)- อาสนะ เบาะนั่งสมาธิ พรม (6)- กระจกประดับโบสถ์/สีทองทาพระ (4)- พาน/โตก (15)- วัตถุมงคล/หุ่น (39)- บุษบก/ผอบ (8)- เทียนพรรษาและหลอดไฟฟ้า (13)- ระฆัง/ค้อง (7)- พวงหรีด/ดอกจันทร์ (12)- ชุดสาหรีและเครื่องประดับ (31)- เครื่องหอม/ธูปเทียน (11)- เครื่องเซรามิก/ เบญจรงค์ (24)- เครื่องทองเหลือง (10)- หนังสือ/ธรรม (32)- ของชำร่วย (27)- พานพุ่ม/บายศรี/ฉัตรผ้าและโลหะ (20)- เศียรครู/ธงชาติ/ตุง (10)- โต๊ะหมู่บูชา/ธรรมมาสถ์/ตู้พระไตรปิฎก (26)- ตาลปัตร ย่าม (5)- ผ้าไตรจีวร (7)- เครื่องบวช/เครื่องเฮือนตาน (18)- สังฆทาน ไทยธรรม (21)- พระประจำวัน (7)- เทียนบูชา นพเก้า (0)- เทียนบูชา ประจำวันเกิด (0)- เทียนบูชา (0)- เทียนบูชา (0)- เศียรครู (0)- (0)- (0)- สร้อยประคำ หยก หินขาว (7)- ตาลปัตรสั่งปัก งานกฐิน (0)- เซรามิค (0)- ตุง ใส่ แบงค์ (1)